Hizmetlerimiz

Yatırım ve şirket kurma, teşvik

Almanya’da, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler her tür sermaye şirketi kurabilir.

Almanya’da şirket kurmak, Türkiye’deki şirketinizin bir şubesini açmak ve faaliyetinizi Avrupa’ya yaymak mı istiyorsunuz? Şirketiniz için Alman devletinin sağladığı teşvik imkanları konusunda bilgilenmek ister misiniz? Kuruluş öncesinde ve sonrasında ihtiyacınız olan planlama ve danışmanlık hizmetlerimiz ile her türlü hukuki ve vergisel konuda gereksinimleriniz  için uzman avukat kadromuzla size destek olmaya hazırız.


Almanya'da kurduğunuz şirket, bir Alman tüzel kişiliği olarak varolacak ve diğer Alman şirketlerinin hatta Avrupa Birliği içerisinde bulunan şirketlerin tüm haklarına sahip olacaktır. Bu sayede hızlı ve güvenli iş yapma fırsatına sahip olacaksınız.Oturum ve çalışma izni

Federal Almanya Cumhuriyeti yatırımcı, serbest meslek sahibi, sanatçı, bilim adamı veya nitelikli işgücü olarak Almanya'da kendi geçimini sağlarken ülke ekonomisine ve gelişimine katkısı olacağına inandığı kişilere Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli çalışma, yaşama ve oturum izni vermektedir.

Almanya oturum izni alma işlemlerinde size en uygun seçeneği araştırıyoruz.  Doğru hazırlanmış bir iş planıyla alacağınız oturum izninden aile bireylerinizde birlikte Almanya’da ve AB sınırları içindeki ülkelerde yaşama imkanına sahip olabilirsiniz.

Alacak takipleri ve yönetimi


Almanya'daki vadesi geçmiş alacakların takibini ve tahsili için hizmetinizdeyiz.

Almanya’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşamada tahsilat hizmeti kapsamında gerekirse alacaklı ve borçlu arasında uzlaşma sağlayarak borcun vadelendirilmesi ve bu vadelerin takip edilerek tahsilatın gerçekleşmesini sağlamaktayız.  Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Şirketler ve Yatırım Hukuku

Almanya'da şirket kurulması, sürecin takibi, Türkiye'deki şirketinizi buraya taşıma, şirket devralma süreçlerinde danışmanlık vermekte, süreci uzman çözüm ortaklarımızla götürmekteyiz. 

Ayrıca Almanya'da yatırım ve teşvik olanakları sizin için araştırılmakta, özellikle gayrimenkul alım - satımlarında her zaman için en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet alanında büromuz, fikri mülkiyet hukukunun marka, patent ve telif de dahil olmak üzere çeşitli alanlarında aktif olarak çalışmaktadır.

Küresel çapta dahil olduğumuz ağlar ve sahip olduğumuz iş irtibatları vasıtasıyla büromuz, pek çok uluslararası işlem konusunda da müvekkillerine yardımcı olabilmektedir. Büromuzun Alman ve AB Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent, tasarım ve işaret tescil başvuruları; fikri mülkiyet korumasına ve hukukuna dair danışmanlık; fikri mülkiyet haklarının yerel ve küresel çapta korunması ve tecavüzlerin engellenmesi için yerel ve uluslararası hizmetler ve bu hizmetlerin koordinasyonu; Madrid Konvansiyonu tahtında uluslararası tescil işlemleri ve bunların takibi; Yabancı ülkelerde tescil ve itiraz işlemlerinin yürütülmesi ve takibi; lisanslama ve lisans sözleşmelerinin tanziminde hizmet vermektedir. 

Distribütörlük ve Franchise

Almanya'ya bir ürün veya mal mı satmak istiyorsunuz? Bunu yerel distribütörler üzerinden yahut franchise sözleşmesi akdederek yapmak istiyorsanız, bu alanda size ya da firmanızı, sözleşmenin tanziminden, icrasına kadar her safhasında eşlik edebiliriz. 

Aynı şekilde, Almanya'dan Türkiye'ye mal ya da bir ürün satmak istediğinizde yerel hukuki şartları sizin için araştırıyor, sözleşmeyi oluşturuyor ve icrasına eşlik ediyoruz. 

Corporate Compliance ve Veri Koruma (Datenschutz)

Corporate Compliance, şirketlerin iş ve işlemlerinde mevzuata uygunluğunu kontrol ederek, size veya şirketinize karşı herhangi sorumluluğun gelmesini önceden önlemek anlamına gelmektedir. 

Hukuk bürosu olarak, gerek Almanya gerekse Türkiye'de şirketinizin işleyişini (ortaklar arası, müşteriler, çalışanlar) mevzuata uygunluğunu denetleyerek, gerekli önlemlerin alınmasını temin ediyoruz. 

Ayrıca Almanya'daki veya Türkiye'deki şirketinizin, özellikle AB içinde iş ve işlemlerinde AB'nin ilgili Tüzüğüne uyumluluğunu kontrol ediyor, gerekli düzenlemeleri öneriyoruz.